کسب درآمد از فایلکت

سایت فایل کت با هدف حمایت از طراحان و تولیدکنندگان محتوای آموزشی بستری با کیفیت و شفاف را راه اندازی نموده است که براحتی قادرید کسب درآمد از اینترنت نمایید.
اگر شما محتوایی قابل فروش و مطابق با معیارها و استاندارد سایت فایل کت دارید از همین امروز می توانید به جمع فروشندگان سایت اضافه شوید و کسب درآمد خود را آغاز نمایید.
برای این کار ابتدا در سایت عضو شده و سپس از طریق ارسال درخواست فروشندگی، تقاضای شما بررسی و چنانچه پارامترهای موردنظر سایت را دارا بودید به جمع فروشندگان فایل کت اضافه و کسب درآمد را اغاز نمایید.