سعید براتی

  • عضویت: ۰ ماه پیش
  • پاسخ به نظرات: ۰ بار
سعید براتی
متولد ایران

لایه باز کارت ویزیت لوازم آرایشی

ابعاد: 10× 6 / فرمت: psd / حجم: 1 / رزولوشن: 300 /

۴۰۰۰ تومان

کارت ویزیت بنگاه معاملات ملکی

ابعاد: 10× 6 / فرمت: psd / حجم: 8 / رزولوشن: 300 /

۳۰۰۰ تومان

لایه باز حکم قهرمانی مسابقات ورزشی

ابعاد: 21*29.7 / فرمت: PSD / حجم: 17 / رزولوشن: 300 /

۴۰۰۰ تومان

طرح لایه باز سربرگ اداری

ابعاد: 20*30 / فرمت: psd / حجم: 5 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

تقدیرنامه شرکت کنندگان در جشنواره تعاونی برتر

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 44 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

طرح لایه باز سربرگ و برگه یادداشت

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 9 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

طرح لایه باز سربرگ دفاتر پستی

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 6 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

طرح لایه باز سربرگ اداری بیمه و بانک

ابعاد: 20*30 / فرمت: psd / حجم: 2 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

طرح لایه باز سربرگ و برگه یادداشت

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 6 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

طرح لایه باز سربرگ شرکتی

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 2 / رزولوشن: 300 /

۳۰۰۰ تومان

طرح لایه باز لوح تقدیر (سپاس)

ابعاد: 20*30 / فرمت: psd / حجم: 12 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

لایه باز کارت ویزیت ساده و رسمی

ابعاد: 10× 6 / فرمت: psd / حجم: 2 / رزولوشن: 300 /

۴۰۰۰ تومان

لایه باز کارت ویزیت فروشگاه

ابعاد: 10× 6 / فرمت: psd / حجم: 1 / رزولوشن: 300 /

۴۰۰۰ تومان

لایه باز گواهی شرکت در دوره

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 34 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

لایه باز کارت عضویت در باشگاه

ابعاد: 6.5× 9.5 / فرمت: PSD / حجم: 27 / رزولوشن: 300 /

۴۰۰۰ تومان

طرح لایه باز حکم قهرمانی

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 5 / رزولوشن: 300 /

۴۰۰۰ تومان

برگه واگذاری سهام

ابعاد: 29 × 21 / فرمت: PSD / حجم: 49 / رزولوشن: 300 /

۴۰۰۰ تومان

طرح لایه باز تقدیرنامه از مدیران جهت حضور در نمایشگاه

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 57 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

طرح لایه باز سربرگ اداری

ابعاد: 20*30 / فرمت: psd / حجم: 3 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

طرح برگ یادداشت و سربرگ

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 5 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

لایه باز بنر محرم (شعر و خوشنویسی)

ابعاد: 250 × 200 / فرمت: PSD / حجم: 11 / رزولوشن: 300 /

۳۰۰۰ تومان

طرح استندی روز عفاف و حجاب

ابعاد: 200*90 / فرمت: psd / حجم: 11 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

لوح تقدیر از خانواده شهدای مدافع حرم

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 19 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

بنر لایه باز خیر مقدم و خوش آمد گویی

ابعاد: 100 × 250 / فرمت: psd / حجم: 8 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

لایه باز گواهینامه آموزشی

ابعاد: 29 × 21 / فرمت: PSD / حجم: 7 / رزولوشن: 300 /

۴۰۰۰ تومان

لایه باز گواهی شرکت در دوره

ابعاد: 29 × 21 / فرمت: psd / حجم: 2 / رزولوشن: 300 /

۳۰۰۰ تومان

تقدیرنامه مهندسان پروژه های عمرانی

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 38 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

طرح لایه باز سربرگ شرکتی

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 3 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

طرح لایه باز حکم قهرمانی

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 57 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

لایه باز تقدیرنامه

ابعاد: 21*29.7 / فرمت: PSD / حجم: 17 / رزولوشن: 300 /

۴۰۰۰ تومان

طرح لایه باز لوح تقدیر از معلمان و اساتید

ابعاد: 20*30 / فرمت: psd / حجم: 38 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

لایه باز دفترچه پرداخت اقساط وام

ابعاد: 8 × 17 / فرمت: psd / حجم: 4 / رزولوشن: 300 /

۴۰۰۰ تومان

لایه باز بنر ماه محرم

ابعاد: 250 × 200 / فرمت: PSD / حجم: 27 / رزولوشن: 300 /

۴۰۰۰ تومان

طرح لایه باز سربرگ و برگه یادداشت

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 4 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

طرح لایه باز سربرگ دفاتر مسافرتی

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 15 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان

طرح لایه باز سپاس نامه از هنرمندان

ابعاد: 30× 20 / فرمت: psd / حجم: 29 / رزولوشن: 300 /

۵۰۰۰ تومان